dunetna

[debian] [free software] [free knowledge] [sharing]


Curs Aplicacions amb JEE

Description: Introductory JEE course.

Language(s): Catalan

Topics:

 • Aplicacions web amb Java
  • JEE: Java Enterprise Edition
  • Apache Tomcat
  • Implantació d'una aplicació web
  • Eclipse i Tomcat
 • Servlets i JSP
  • Servlets
  • JSP
  • L'arquitectura Model-Vista-Controlador
  • Taglibs
  • Interacció amb els usuaris
  • Aplicacions web Java amb Bases de Dades

Curs Aplicacions amb JEE - web Curs Aplicacions amb JEE - zip