dunetna

[debian] [free software] [free knowledge] [sharing]


Programació amb Java (amb programació estructurada i modular clàssica)

Description: Introdution to programming using Java. In the structured and modular part, this course uses a library to hide the oriented object methodology of Java.

Language(s): Catalan

Topics:

 • Introducció a la programació
  • Conceptes bàsics
  • Java: primeres passes
  • Dades, operadors i expressions
 • Programació estructurada
  • Entorn de desenvolupament
  • Estructura seqüencial
  • Estructura alternativa
  • Estructura iterativa
  • Arrays
  • Strings
 • Programació modular
  • Conceptes bàsics
  • Projectes de disseny modular
 • POO amb Java
  • Entorn de desenvolupament
  • Classes i objectes
 • Fitxers
 • Herència i Polimorfisme
 • Accés a bases de dades amb Java

Programació amb Java - web Programació amb Java (amb programació estructurada i modular clàssica) - zip