dunetna

[debian] [free software] [free knowledge] [sharing]


Programació amb Java

Description: Introduction to programming using Java.

Language(s): Catalan

Topics:

 • Programació Estructurada
  • Conceptes bàsics
  • Entorn de desenvolupament
  • Dades, operadors i expressions
  • Estructura seqüencial
  • Estructura alternativa
  • Estructura iterativa
  • Arrays
  • Strings
 • Disseny modular
  • Projectes de disseny modular
  • Classes i objectes
  • Associacions de classes
 • Fonaments de gestió de fitxers
 • POO. Fonaments
  • Herència i Polimorfisme
  • Interfícies

Programació amb Java - web Programació amb Java - mbz