dunetna

[debian] [free software] [free knowledge] [sharing]


Curs POO amb Java

Description: Basic course of OOP using Java.

Language(s): Catalan

Topics:

 1. L'entorn Java
  1. Java
  2. Eclipse
  3. Java com a llenguatge estructurat i modular
 2. POO amb Java
  1. Classes i objectes
  2. Herència
  3. Excepcions
  4. Entrada i sortida de dades
 3. Les col·leccions de Java
 4. Accés a bases de dades amb Java

Curs POO amb Java - web Curs POO amb Java - zip