dunetna

[debian] [free software] [free knowledge] [sharing]


OpenOffice.org (nivell mig)

Description: OpenOfiice.org course for intermmediate users.

Language(s): Catalan

Topics:

 • El paquet ofimàtic OpenOffice.org
 • El processador de textos Writer
  • Estils i plantilles
  • Seccions, camps i índexs
  • Camps i variables
  • Combinació de correspondència
  • Formularis
  • Macros
 • El full de càlcul Calc
  • Referències i enllaços
  • Format, fulls i escenaris
  • Ordenació i filtres
  • Funcions i diagrames
 • Presentacions amb Impress
  • Creació de presentacions i estils
  • Animació de presentacions
 • Bases de dades amb Base
  • Manipulació de taules
  • Consultes, formularis i informes

OpenOffice.org (nivell mig) - web OpenOffice.org (nivell mig) - zip